Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2024

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2024

Termin składania ofert upłynie: 22.04.2024 godzina: 10:00
„Podlewanie zieleni na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2024

Termin składania ofert upłynął: 03.04.2024 godzina: 09:30
Przygotowanie wniosku pn. "Poprawa jakości bezpieczeństwa układu drogowego w Gminie Michałowice" w ramach naboru nr FEMA.04.01-012/23

Postępowanie nr: IT.271.7.2024

Termin składania ofert upłynął: 05.02.2024 godzina: 10:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2024