Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2023

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.01.2024 godzina: 10:00
Wykonanie zabudowy toalet przenośnych

Postępowanie nr: OŚ.271.54.2023

Termin składania ofert upłynął: 12.12.2023 godzina: 11:00
„Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2023 godzina: 12:30
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2023

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2023 godzina: 10:00
„Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie-II”

Postępowanie nr: IT.271.25.2023

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2023 godzina: 10:00
Rozbudowa centralnego serwera monitoringu o dodatkową przestrzeń dyskową w budynku Urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2023

Termin składania ofert upłynął: 10.11.2023 godzina: 10:00
„Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie”
Data zmiany: 30.11.-0001
W dniu 08.11.2023 o godzinie 9:00 odbyła się wizja lokalna.
W dniu 09.11.2023 o godzinie 9:00 została wyznaczona kolejna wizja lokalna, jest to termin ostateczny.

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2023

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2023 godzina: 10:30
„Wykonanie przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi”

Postępowanie nr: IR.271.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2023 godzina: 10:00
,,Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących
w zasobie Gminy Michałowice’’

Postępowanie nr: IR.271.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 04.09.2023 godzina: 14:00
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy boiska do piłki nożnej
w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2023 godzina: 12:30
„Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego w Sokołowie”

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2023 godzina: 12:00
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi”

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2023

Termin składania ofert upłynął: 01.06.2023 godzina: 10:00
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice -III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2023

Termin składania ofert upłynął: 12.06.2023 godzina: 13:00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Postępowanie nr: FZ.271.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2023 godzina: 08:00
„Opracowanie wniosku o dofinasowanie w ramach PROW”

Postępowanie nr: IR.271.4.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2023 godzina: 10:00
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących w zasobie Gminy Michałowice