Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.03.2022 godzina: 11:00
„Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2022 godzina: 11:00
„Opracowanie projektu modernizacji kuchni w szkole w Nowej Wsi”

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.202

Termin składania ofert upłynął: 21.02.2022 godzina: 11:00
„Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2022 godzina: 10:00
„Demontaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2022 godzina: 13:00
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zieleni na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2022 godzina: 12:00
„Demontaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: IR.7011.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.02.2022 godzina: 13:00
"Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. nr ew. 716/21 obr. Komorów Osiedle, gm. Michałowice"

Postępowanie nr: IR.7011.3.2022

Termin składania ofert upłynął: 21.02.2022 godzina: 13:00
"Wykonanie projektu modernizacji kuchni w przedszkolu
w Nowej Wsi"

Postępowanie nr: IT.271.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2022 godzina: 13:00
Dostawa licencji Windows Serwer 2022 oraz licencji dostępowych CAL.

Postępowanie nr: IT.271.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2022 godzina: 12:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.01.2022 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji Kierownika ds. Projektu w Gminie Michałowice
Data zmiany: 24.01.2022
Zmiana terminu składania ofert na 27.01.2022 r. g. 10:00

Postępowanie nr: KS.271.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 13.01.2022 godzina: 09:00
Dostawa kwiatów na
potrzeby Urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2021 godzina: 10:00
„Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice” zamówienie nr ZP.271.2.1917.2021
Data zmiany: 17.12.2021
Zamawiający publikuje poprawione dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe
2) zał. nr 1 Formularz ofertowy.
Poprawiono w dokumentach liczbę kabin z 15 sz. na 16 szt.
Zmiany zastały zaznaczone kolorem czerwonym.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Data zmiany: 27.12.2021
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2021 godzina: 14:00
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2021 godzina: 11:00
„Montaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice” zamówienie nr ZP.271.2.1773.2021