Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.05.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie konserwacji pływających fontann na terenie Gminy Michałowice - II” Nr ZP.271.2.482.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.41.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.06.2022 godzina: 12:00
„Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”- II” ZP.271.2.519.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.06.2022 godzina: 11:00
„Opracowanie koncepcji odwodnienia na terenie Nowej Wsi i Granicy” II Nr zamówienia ZP.271.2.543.2022
Data zmiany: 31.05.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2022

Termin składania ofert upłynął: 30.05.2022 godzina: 10:00
„Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane”
ZP.271.2. 520.2022

Postępowanie nr: GK.271.19.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.06.2022 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Dworcowej w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2022 godzina: 09:00
„Aktywne wakacje w Gminie Michałowice” Nr zamówienia ZP.271.2.377.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2022

Termin składania ofert upłynął: 26.05.2022 godzina: 12:00
„Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” ZP.271.2.518.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2022

Termin składania ofert upłynął: 26.05.2022 godzina: 11:00
„Opracowanie raportu z realizacji „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040” ZP.271.2453.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.06.2022 godzina: 10:00
„Sprzątanie toalet zlokalizowanych na placach zabaw na terenie Gminy Michałowice - II”
ZP.271.2.514.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.05.2022 godzina: 12:00
„Przygotowanie rozliczenia pozyskanych środków dotacji w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ EDYCJA 2021”
ZP.271.2.544.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.33.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2022 godzina: 12:00
„Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ZP.271.2.452.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2022

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2022 godzina: 13:00
„Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie konserwacji pływających fontann na terenie Gminy Michałowice”
ZP.271.2.30.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.31.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2022 godzina: 12:00
„Wykonanie konserwacji stacjonarnej fontanny na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2022

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2022 godzina: 10:30
„Przeglądy konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice”
ZP.271.2.421.2022