Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.10.2022 godzina: 11:00
„Rozbudowa i remont urządzeń odwadniających na terenie Gminy Michałowice’’

Postępowanie nr: IR.271.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 10.10.2022 godzina: 10:00
„Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice’’

Postępowanie nr: ZP.271.2.61.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.09.2022 godzina: 09:30
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.60.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2022 godzina: 00:00
„Organizacja i koordynacja atrakcji dla uczestników imprezy gminnej Dni Gminy
Michałowice 2022”

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.09.2022 godzina: 10:00
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Michałowicach i Komorowie”

Roztrzygnięto postępowanie nr: IT.271.6.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.08.2022 godzina: 11:00
Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica

Unieważniono postępowanie nr: IT.271.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.08.2022 godzina: 09:00
Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica

Postępowanie nr: 271.2.55.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 godzina: 10:00
Remont dróg na terenie Gminy Michałowice płytami typu „JOMB”- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
Data zmiany: 30.11.-0001

Ogłoszono postępowanie nr: RO.271.1.2022

Termin składania ofert: 21.07.2022 godzina: 14:00
„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Michałowice do 2030”

Postępowanie nr: ZP.271.2.53.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2022 godzina: 12:00
Przygotowanie opracowania wniosku o płatność końcową dla projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2022 godzina: 14:00
Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla Budowy Przychodni Zdrowia w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2022 godzina: 12:00
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.2.50.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2022 godzina: 10:00
"Wykonanie konserwacji pływających fontann na terenie Gminy Michałowice - III"

Roztrzygnięto postępowanie nr: IT.271.4.2022

Termin składania ofert upłynął: 13.06.2022 godzina: 10:00
Dostawa plotera

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.06.2022 godzina: 09:00
„Remont schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Turkusowej w Komorowie” Nr zamówienia ZP.271.2.573.2022