Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: IT.271.4.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2021 godzina: 12:00
Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie.
Data zmiany: 27.09.2021
Zamawiający dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 OPZ. Ulega również zmianie termin ustalenia wizji lokalnej oraz składania i otwarcia ofert.

Postępowanie nr: IR.271.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.09.2021 godzina: 11:00
Okresowe kontrole (roczne i 5-letnie) stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GK.271.7.2021

Termin składania ofert upłynął: 10.09.2021 godzina: 10:00
„Remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi z elementami odwodnienia”

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2021 godzina: 12:00
Wykonanie usługi Zarządzania projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2021

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2021

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2021 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2021 godzina: 00:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2021

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie usługi Zarządzania projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2021 godzina: 10:00
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica"

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2021

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości, stanowiącej działkę ewid. 628/20 o pow. 12,7576 ha, położonej w obrębie Reguły, gmina Michałowice- ZP.271.2.861.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie analizy polegającej na przeprowadzeniu badań hipotecznych nieruchomości zajętych pod drogi położone w obrębie Komorów-Osiedle

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2021

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2021 godzina: 10:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepławki dla ryb przy stopniu wodnym na rzece Utracie w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2021

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2021 godzina: 12:00
„Aktywne wakacje w Gminie Michałowice”