Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2023 godzina: 12:30
„Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego w Sokołowie”

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2023 godzina: 12:00
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi”

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2023

Termin składania ofert upłynął: 01.06.2023 godzina: 10:00
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice -III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2023

Termin składania ofert upłynął: 12.06.2023 godzina: 13:00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Postępowanie nr: FZ.271.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2023 godzina: 08:00
„Opracowanie wniosku o dofinasowanie w ramach PROW”

Postępowanie nr: IR.271.4.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2023 godzina: 10:00
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących w zasobie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2023 godzina: 13:00
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice -II”

Postępowanie nr: OŚ.271.17.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2023 godzina: 10:00
„Konserwacja nawierzchni na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskach na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2023 godzina: 10:00
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice”

Postępowanie nr: GK.271.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2023 godzina: 10:00
„Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego”

Postępowanie nr: IT.271.19.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.02.2023 godzina: 10:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2023

Postępowanie nr: IT.271.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 18.01.2023 godzina: 09:00
„Rozbudowa centralnego systemu monitoringu przez podniesienie licencji systemu monitoringu GANZ Cortrol Global z wersji Premier do edycji Global.”

Postępowanie nr: OŚ.271.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2022 godzina: 10:00
„Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.2781.2.66.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2022 godzina: 10:00
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Komorowie”
Data zmiany: 07.11.2022
Zamawiający publikuje poprawione Zapytanie ofertowe. Zmiany zostały naniesione kolorem niebieskim. (Rozdział VII ppkt 4)).

Postępowanie nr: IR.271.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 10:00
„Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice - II’’