Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Interpelacje i zapytania radnych kierowane do wójta w sprawach dotyczących gminy