Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1

Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Została powołana do życia na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
  • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
  • realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) działają głównie w oparciu o strukturę powiatową (Komendy Powiatowe/Miejskie PSP). W każdym mieście na prawach powiatu lub powiecie znajduje się jedna lub kilka Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), w których strażacy pełnią służbę 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. W razie konieczności Miejskie/Powiatowe stanowiska kierowania PSP dysponują do działań także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej.

Dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków 

 

NIP: 534-20-25-997       Regon: 013293851


tel.    (22) 758 72 16   - Kancelaria KP PSP 

fax.   (22) 758 72 16     (wew. 102)


tel.    (22) 758 62 52    Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

fax.   (22) 759 84 25


tel.   661 113 049    -   Oficer Prasowy KP PSP Pruszków
                                       (bryg. Karol Kroć)


Numer Alarmowy: 112


  e-mail KP PSP:  pruszkow@mazowsze.straz.pl     

  ePUAP: /kppsppruszkow/SkrytkaESP

Data publikacji: 23.05.2024 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024 11:43
Wyświetleń: 1
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż