Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1634

Język migowy

Komunikat Wójta Gminy Michałowice dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.

Na podstawie przepisów art. 9 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Wójt Gminy Michałowice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Michałowice wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

 

  1. korzystanie z poczty elektronicznej (ePUAP oraz e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl),
  2. przesyłanie faksów (22 350 91 01),
  3. korzystanie z wideo-tłumacza języka migowego (stanowisko z dostępem w sali obsługi interesantów)

 

 

Tłumaczenie w języku migowym

 

Niezależnie od powyższego – Wójt Gminy Michałowice może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio Wójtowi Gminy Michałowice.

Wzór wniosku:

Omówienie wzoru wniosku w języku migowym

 

Data publikacji: 05.04.2011
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021 18:52
Wyświetleń: 1634
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski