Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
35299

Opłaty i podatki

Woda i kanalizacja

Uwaga! Nowe taryfy poza wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Michałowice.

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – jako organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.70.341.2021/10 z dnia 01 lipca 2022 r., ogłoszoną w dniu 26.07.2022 r. na stronie internetowej www.wodypolskie.bip.pl, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Michałowice. 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 03.08.2022 r.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od 03.08.2022 r. do 03.08.2025 r.

Informujemy, że 2 sierpnia 2022 r. Rada Gminy Michałówce podjęła uchwałę Nr XLV/484/2022 w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice.

Odpady Komunalne

Czynsze

  • Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne
  • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustalenia na rok 2016 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Podatki od nieruchomości

Obowiązujące stawki w roku 2024

Obowiązujące stawki w roku 2023

Obowiązujące stawki w roku 2022

Obowiązujące stawki w roku 2021

Obowiązujące stawki w roku 2020

Obowiązujące stawki w roku 2019

Obowiązujące stawki w roku 2018

Obowiązujące stawki w roku 2017

Obowiązujące stawki w roku 2016

Obowiązujące stawki w roku 2015

Obowiązujące stawki w roku 2014

Obowiązujące stawki w roku 2013

Obowiązujące stawki w roku 2012

Obowiązujące stawki w roku 2011

Obowiązujące stawki w roku 2023