Urząd Gminy Michałowice
268

Gospodarowanie odpadami - ulgi i zwolnienia

System ulg i dopłat obejmuje:

  •  rodziny wielodzietne,
  •  osoby niepełnosprawne,
  •  osoby z niskimi dochodami.

Ważne!

  • Zwolnienia i dopłaty dotyczą osób segregujących odpady!   
  • Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę. 

 

ZWOLNIENIA: 

- 100% zwolnienie z tytułu kryterium socjalnego - dla osób, których dochód nie przekracza 776 zł (dla osób samotnych) lub 600 zł (w rodzinie),

- 50% zwolnienie z tytułu kryterium socjalnego - dla osób, których dochód nie przekracza 1552 zł (dla osób samotnych) lub 1200 zł (w rodzinie),

- 50 % zwolnienie  dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - KDR  (Ogólnopolska KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,   której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci. Więcej  o KARCIE DUŻEJ RODZINY  - link

- 1% zwolnienie - dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku i rezygnujących z oddawania bioodpadów.

Pytania dotyczące zwolnień można kierować do Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji - tel.  22 350 91 51

 

 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY, POZWALAJĄCY NA OBNIŻENIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z KOSZTAMI MIESZKANIOWYMI NA LATA 2021-2024

Data publikacji: 04.04.2022 17:59
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2022 11:34
Wyświetleń: 268
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski