Urząd Gminy Michałowice

Interpelacje i zapytania radnych kierowane do wójta w sprawach dotyczących gminy