Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Stanowiska Rady Gminy

Stanowisko Nr 3/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 lutego 2017 r.
14.02.2017 15:23

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2016 r.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 2/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 lutego 2017 r.
14.02.2017 15:21

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 r.

czytaj więcej

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice Nr 1/2017 w sprawie projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy 10.02.2017 11:00

Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

czytaj więcej

Stanowisko Nr 2/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 18 lutego 2016 r.
22.02.2016 11:32

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2015 r.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 1/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 18 lutego 2016 r.
22.02.2016 11:24

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 2/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 16 lutego 2015 r.
23.02.2015 16:44

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 1/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 16 lutego 2015 r.
23.02.2015 16:40

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w budżecie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 2/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2014 r.
11.08.2014 13:54

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2015.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 1/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 stycznia 2014 r.
15.01.2014 13:19

w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r. dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako "Dobra Ziemskie Michałowice"

czytaj więcej

Projekt stanowiska Wójta Gminy Michałowice oraz Rady Gminy Michałowice w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r. 09.01.2014 14:40

Dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako "Dobra Ziemskie Michałowice"

czytaj więcej

Stanowisko Nr 1/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2013r. 17.01.2013 13:46

w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 7/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. 10.12.2012 12:57

w sprawie połączenia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza i Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 6/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 sierpnia 2012 r. 06.09.2012 10:29

w sprawie propozycji dotyczących zmian organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie i jednostkach podległych.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 5/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 19.04.2012 12:39

w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym.

czytaj więcej

Stanowisko Nr 4/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. 12.04.2012 11:15

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy - osiedli, w roku budżetowym 2013.

czytaj więcej
1 2 3 4 »