Urząd Gminy Michałowice
4922

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Michałowice

 1. rejestr kancelaryjny – dziennik korespondencyjny,
 2. rejestr przepisów gminnych,
 3. rejestr uchwał rady gminy,
 4. rejestr stanowisk rady gminy,
 5. rejestr interpelacji radnych,
 6. rejestr zarządzeń wójta gminy,
 7. rejestr stanowisk wójta,
 8. rejestr decyzji administracyjnych,
 9. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 11. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. rejestr umów i zleceń,
 13. rejestr skarg i wniosków,
 14. rejestr kontroli wewnętrznej,
 15. rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 16. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 17. rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro,
 18. rejestr zamówień publicznych poniżej 30 000 euro,
 19. ewidencja zbiorników bezodpływowych,
 20. ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,
 21. ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 22. rejestr upomnień dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 23. wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 24. wykaz budynków komunalnych i lokatorów,
 25. wykaz przepompowni ścieków,
 26. inwentaryzacja oświetlenia ulicznego,
 27. rejestr dostawców ścieków,
 28. rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 29. rejestr Instytucji i Kultury,
 30. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku,
 31. gminna Ewidencja Zabytków Gminy Michałowice - Zarządzenie Nr 218/2021.
Data publikacji: 09.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2023 08:34
Wyświetleń: 4922
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż