Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
24.01.2020 08:21 Marcin Walichnowski Modyfikacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice
23.01.2020 16:09 Marcin Walichnowski Modyfikacja Rada Gminy, Dyżury Radnych
23.01.2020 15:38 Anna Bednarek Modyfikacja Zapytanie Radnej Katarzyny Parzyńskiej (0003.4.2020)
23.01.2020 13:44 Jakub Sarnecki Dodanie SAiK.110.1.2020
23.01.2020 08:47 Anna Bednarek Modyfikacja Zapytanie Radnej Adriany Król-Popiel (0003.3.2020)
23.01.2020 08:30 Anna Bednarek Modyfikacja Zapytanie Radnej Adriany Król-Popiel (0003.2.2020)
23.01.2020 00:00 System Publikacja wygasła Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
22.01.2020 15:43 Jakub Sarnecki Dodanie Zarządzenie Nr 3/2020
22.01.2020 15:40 Jakub Sarnecki Dodanie Zarządzenie Nr 2/2020
22.01.2020 15:36 Jakub Sarnecki Modyfikacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
22.01.2020 15:36 Jakub Sarnecki Dodanie Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
22.01.2020 10:12 Marcin Walichnowski Modyfikacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice
22.01.2020 08:48 Jakub Sarnecki Dodanie Zarządzenie Nr 10/2020
22.01.2020 08:45 Jakub Sarnecki Dodanie Zarządzenie Nr 9/2020
22.01.2020 08:44 Jakub Sarnecki Dodanie Zarządzenie Nr 6/2020
21.01.2020 13:53 Jakub Sarnecki Dodanie GOPS.SAiK 260.21.2020
21.01.2020 13:12 Anna Bednarek Modyfikacja Interpelacja Radnych: E. Biczyk, A. Paradowskiej, P. Kordysa, K. Parzyńskiej, A. Król-Popiel, A. Kamińskiej (0003.1.2020)
20.01.2020 22:03 Marcin Walichnowski Modyfikacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
20.01.2020 21:55 Marcin Walichnowski Modyfikacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
20.01.2020 21:35 Marcin Walichnowski Dodanie Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
20.01.2020 21:30 Marcin Walichnowski Modyfikacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
20.01.2020 21:29 Marcin Walichnowski Dodanie Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
20.01.2020 16:20 Marcin Walichnowski Dodanie Wystąpienie pokontrolne
20.01.2020 16:12 Marcin Walichnowski Dodanie Protokół Kontroli Nr NK.MK.63.2019
20.01.2020 15:41 Marcin Walichnowski Modyfikacja Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023
20.01.2020 15:35 Marcin Walichnowski Modyfikacja Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023
20.01.2020 15:34 Marcin Walichnowski Dodanie Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023
20.01.2020 15:26 Marcin Walichnowski Modyfikacja WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 (usunięto)
20.01.2020 15:25 Marcin Walichnowski Dodanie WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 (usunięto)
20.01.2020 15:01 Marcin Walichnowski Modyfikacja Archiwum - informacje 2019
20.01.2020 12:58 Marta Opłocka Modyfikacja ZP.271.2.1.2020
20.01.2020 09:52 Marcin Walichnowski Dodanie Zarządzenie Nr 5/2020
20.01.2020 09:51 Marcin Walichnowski Modyfikacja Zarządzenia Wójta
20.01.2020 08:41 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/72 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie prowadzenia grzebowisk i / lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
20.01.2020 08:41 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/71 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
20.01.2020 08:40 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/70 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
20.01.2020 08:40 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/62 - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
20.01.2020 08:40 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/54 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
20.01.2020 08:39 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/53 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
20.01.2020 08:39 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/51 Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
20.01.2020 08:38 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/45 Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
20.01.2020 08:37 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/58 Zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi - do celów projektowych
20.01.2020 08:36 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/52 Wydanie zaświadczenia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji pod kątem kolizji z urządzeniami melioracyjnymi
20.01.2020 08:34 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/50 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót związanych z umieszczeniem urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
20.01.2020 08:34 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/49 Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną
20.01.2020 08:34 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/48 Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
20.01.2020 08:33 Marcin Walichnowski Modyfikacja GK/47 Opiniowanie projektów organizacji ruchu
20.01.2020 08:32 Marcin Walichnowski Modyfikacja IR/73 - Pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz protokularny odbiór wybudowanego przyłącza
20.01.2020 08:32 Marcin Walichnowski Modyfikacja IR/63 - Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
20.01.2020 00:00 System Publikacja wygasła Obwieszczenie UA.6733.15.2019