Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
30.06.2022 08:24 Jakub Sarnecki Modyfikacja KA.2110.12.2022
30.06.2022 08:24 Jakub Sarnecki Dodanie KA.2110.12.2022
30.06.2022 08:22 Jakub Sarnecki Modyfikacja KA.2110.15.2022
30.06.2022 08:21 Jakub Sarnecki Dodanie KA.2110.15.2022
29.06.2022 08:00 System Publikacja wygasła XLIV sesja Rady Gminy Michałowice
29.06.2022 08:00 System Publikacja wygasła Posiedzenie trzech komisji: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisji Spraw Społecznych
29.06.2022 08:00 System Publikacja wygasła XLIV sesja Rady Gminy Michałowice
28.06.2022 19:38 Piotr Wykuż Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzenego - plany obowiązujące
28.06.2022 14:13 Piotr Wykuż Dodanie OBWIESZCZENIE – Uchwała krajobrazowa
28.06.2022 13:31 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.2.47.2022
28.06.2022 12:29 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.2.47.2022
28.06.2022 09:06 Beata Grzeniewska Modyfikacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
28.06.2022 09:05 Beata Grzeniewska Modyfikacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
28.06.2022 09:04 Beata Grzeniewska Dodanie Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
28.06.2022 08:16 Piotr Pawluk Modyfikacja Transmisje obrad Sesji i Komisji Rady Gminy
28.06.2022 08:14 Piotr Pawluk Modyfikacja Transmisje obrad Sesji i Komisji Rady Gminy
27.06.2022 18:36 Magdalena Zagalska Dodanie UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
27.06.2022 16:05 Kinga Niedźwiecka Dodanie ZP.271.1.34.2022
27.06.2022 16:04 Piotr Wykuż Modyfikacja Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 15.06.2022 r.
27.06.2022 16:04 Piotr Wykuż Dodanie Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 15.06.2022 r.
27.06.2022 16:03 Piotr Wykuż Dodanie Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 15.06.2022 r.
27.06.2022 15:29 Marta Opłocka Modyfikacja ZP.271.2.46.2022
27.06.2022 13:28 Marta Opłocka Modyfikacja ZP.271.1.31.2022
27.06.2022 12:34 Marta Opłocka Modyfikacja ZP.271.1.31.2022
27.06.2022 12:19 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV
27.06.2022 11:15 Jakub Sarnecki Modyfikacja Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.06.2022 11:14 Jakub Sarnecki Modyfikacja Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.06.2022 11:14 Jakub Sarnecki Modyfikacja Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.06.2022 11:14 Jakub Sarnecki Dodanie Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.06.2022 08:45 Beata Podbielska Dodanie KA.2110.14.2022
23.06.2022 23:38 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesje i Uchwały Rady 2022
23.06.2022 23:37 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesje i Uchwały Rady 2022
23.06.2022 23:37 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV
23.06.2022 23:35 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV Projekty uchwał
23.06.2022 23:32 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV (usunięto)
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV Projekty uchwał (usunięto)
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV (usunięto)
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV Projekty uchwał
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV Projekty uchwał (usunięto)
23.06.2022 23:31 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XLIV (usunięto)
23.06.2022 23:30 Piotr Wykuż Dodanie Sesja Rady XLIV (usunięto)
23.06.2022 23:30 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesje i Uchwały Rady 2022
23.06.2022 15:52 Marcin Walichnowski Modyfikacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
23.06.2022 15:52 Marcin Walichnowski Modyfikacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
23.06.2022 15:46 Agnieszka Bazga Modyfikacja Obwieszczenie OŚ.6220.43.2021
23.06.2022 15:45 Agnieszka Bazga Dodanie Obwieszczenie OŚ.6220.43.2021
23.06.2022 15:32 Urszula Bejda Dodanie Posiedzenie trzech komisji: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisji Spraw Społecznych