Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
02.04.2020 13:45 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/44 Wydawanie zaświadczeń w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych
02.04.2020 13:45 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/43 Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa
02.04.2020 13:45 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/42 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości, gruntów rolnych, leśnych przez podatników
02.04.2020 13:45 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/41 Postanowienia w sprawie podatku od spadków i darowizn, umów cywilno-prawnych i karty podatkowej
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/40 Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/39 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/38 Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/37 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/36 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych
02.04.2020 13:44 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/35 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych
02.04.2020 13:43 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/34 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych
02.04.2020 13:34 Anna Bednarek Modyfikacja Rada Gminy, Dyżury Radnych
02.04.2020 13:28 Anna Bednarek Modyfikacja Rada Gminy, Dyżury Radnych
01.04.2020 16:19 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/214/2020
01.04.2020 16:17 Piotr Wykuż Modyfikacja Uchwała Nr XVIII/219/2020
01.04.2020 16:10 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady Nr XVIII - nadzwyczajna
01.04.2020 16:08 Piotr Wykuż Dodanie UCHWAŁA Nr XVIII/228/2020
01.04.2020 16:08 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/227/2020
01.04.2020 16:07 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/226/2020
01.04.2020 16:06 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała nr XVIII/216/2020
01.04.2020 16:06 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/225/2020
01.04.2020 16:02 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/224/2020
01.04.2020 16:01 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/223/2020
01.04.2020 16:00 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/222/2020
01.04.2020 15:59 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/221/2020
01.04.2020 15:58 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/220/2020
01.04.2020 15:58 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/219/2020
01.04.2020 15:56 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/218/2020
01.04.2020 15:56 Piotr Wykuż Modyfikacja Uchwała Nr XVIII/217/2020 (usunięto)
01.04.2020 15:56 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/217/2020
01.04.2020 15:48 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/217/2020 (usunięto)
01.04.2020 15:47 Piotr Wykuż Dodanie Uchwała Nr XVIII/215/2020
01.04.2020 15:46 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady XVIII nadzwyczajna - uchwaly
01.04.2020 14:06 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady Nr XVIII - nadzwyczajna Przebieg sesji
01.04.2020 13:40 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady Nr XVIII - nadzwyczajna
01.04.2020 13:39 Piotr Wykuż Modyfikacja Sesja Rady Nr XVIII - nadzwyczajna Przebieg sesji
01.04.2020 11:07 Emilia Misiak Dodanie Zawiadomienie OŚ.6220.04.2020
01.04.2020 11:05 Emilia Misiak Dodanie Zapytanie OŚ.6220.04.2020
01.04.2020 10:59 Emilia Misiak Dodanie Zawiadomienie OŚ.6220.02.2020
01.04.2020 08:40 Marcin Walichnowski Modyfikacja BF/74 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.04.2020 08:17 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/74 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.04.2020 08:16 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/74 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.04.2020 08:15 Jakub Sarnecki Modyfikacja BF/74 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.04.2020 00:32 Piotr Wykuż Modyfikacja Zarządzenie Nr 267/2019
01.04.2020 00:31 Piotr Wykuż Dodanie Zarządzenie Nr 267/2019
01.04.2020 00:24 Piotr Wykuż Dodanie Zarządzenie Nr 305/2019
01.04.2020 00:17 Piotr Wykuż Dodanie Zarządzenie Nr 279/2019
01.04.2020 00:14 Piotr Wykuż Dodanie Zarządzenie Nr 66/2020
01.04.2020 00:10 Piotr Wykuż Dodanie Zarządzenie Nr 68/2020
31.03.2020 21:13 Marcin Walichnowski Modyfikacja Deklaracja dostępności