Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o dopisywaniu do Centralnego Rejestru Wyborców

Informujemy, że osoby, które stale zamieszkują na obszarze Gminy Michałowice bez zameldowania na pobyt stały, zgodnie z art. 19 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. 2023, poz. 2408), do dnia 2 kwietnia br. do Urzędu Gminy Michałowice mogą złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie Michałowice.

Termin ten wynika z art. 20 Kodeksu Wyborczego, w którym mowa o tym, że decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania na terenie gminy. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem prosimy o dostarczenie do urzędu co najmniej 2 dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania na terenie gminy.

 Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania

  1. oświadczenia właściciela lokalu,
  2. umowa najmu/użyczenia lokalu,
  3. jeśli  podatki płacone są w US w Pruszkowie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli  PIT złożony został przez internet), adres zamieszkania wskazany w pit, teren gminy Michałowice
  4. rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na  dane wnioskodawcy i adres lokalu na terenie gminy,
  5. umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z  wnioskodawcą i zawierająca adres lokalu terenie gminy,
  6. umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający  dane wnioskodawcy oraz adres lokalu na terenie gminy.

Osoby, które złożą wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców po dniu 2 kwietnia br., mogą nie zostać ujęte w spisie wyborców.

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Michałowice, w pokoju Nr 107 (I piętro) do dnia 8 marca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego.

Zgłoszenia Wyborców, którzy indywidualnie chcieliby dokonać zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są również w pokoju Nr 107 (I piętro), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo członkostwa mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

Rozporządzenie PRM w sprawie zarządzenia wyborów


 

Data publikacji: 31.01.2024 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2024 11:58
Wyświetleń: 692
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż