Urząd Gminy Michałowice

Opłaty i podatki

 


Pozostałe obowiązujące opłaty

 

Urząd Gminy informuje, że wniosek Gminy złożony 12 marca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowice został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę znajduje się TUTAJ

Taryfa obowiązuje od 03 listopada 2018 r. do 03 listopada 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że 4 października 2018 r. Rada Gminy Michałówce podjęła uchwałę Nr XXXVI/453/2018  w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice, która znajduje się TUTAJ

 

  • Uchwała Nr XXV/293/2017 z 22.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice
  • Uchwała Nr XIV/179/2019 z 03.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.
  • Uchwała Nr XVIII/223/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice.

  • Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne
  • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustalenia na rok 2016 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Obowiązujące stawki w roku 2022

Obowiązujące stawki w roku 2021

Obowiązujące stawki w roku 2020

Obowiązujące stawki w roku 2019

Obowiązujące stawki w roku 2018

Obowiązujące stawki w roku 2017

Obowiązujące stawki w roku 2016

Obowiązujące stawki w roku 2015

Obowiązujące stawki w roku 2014

Obowiązujące stawki w roku 2013

Obowiązujące stawki w roku 2012

Obowiązujące stawki w roku 2011