Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Podatki

 

 

Pozostałe obowiązujące opłaty

 

  • Uchwała Nr IX/69/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice
  • Uchwała Nr XXVII/339/2017 zmieniająca uchwalę Nr V/27/20I5 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice
  • Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne
  • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustalenia na rok 2016 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Obowiązujące stawki w roku 2018

Uchwała Nr XXVII/336/2017 09.11.2017 10:31

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/335/2017 09.11.2017 10:23

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/334/2017 09.11.2017 10:13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/333/2017 09.11.2017 10:11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2017

Uchwała Nr XVIII/214/2016 02.12.2016 11:50

w sprawie opłaty prolongacyjnej

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/213/2016 02.12.2016 11:48

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.


czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/212/2016 02.12.2016 11:46

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVIII/211/2016 02.12.2016 11:20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2016

Uchwała Nr XI/100/2015 27.11.2015 11:44

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/99/2015 27.11.2015 11:41

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/97/2015 27.11.2015 11:29

zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/96/2015 27.11.2015 11:24

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2015

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK 09.01.2015 11:54

Wójt Gminy Michałowice informuje, że na 2015 rok obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w Uchwale Nr XXXIII/283/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.

czytaj więcej

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSORTOWYCH NA 2015 ROK 09.01.2015 11:48

Wójt Gminy Michałowice informuje, że na 2015 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w Uchwale Nr: XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/408/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 listopada 2014 r. 07.11.2014 15:44

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2014

Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 13.11.2013 14:26

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 13.11.2013 14:15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 13.11.2013 14:07

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. 01.03.2013 13:11

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2013

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2013 ROK 09.01.2013 09:13

Wójt Gminy Michałowice informuje, że na 2013 rok obowiązują stawki od środków transportowych określone w Uchwale Nr XI/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 31.12.2012 11:05

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

czytaj więcej

Uchwała Nr XXI/199/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. 04.12.2012 15:28

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/189/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. 05.11.2012 09:55

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2012

Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 sierpnia 2012 r. 11.09.2012 11:17

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 15:57

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 15:52

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 25.11.2011 15:50

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku.

czytaj więcej

Obowiązujące stawki w roku 2011

Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. 11.07.2011 14:23

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVII/327/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. 30.11.2010 10:28

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. 05.10.2010 10:56

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej