Urząd Gminy Michałowice

Podatki

 

 

Pozostałe obowiązujące opłaty

 

  • Uchwała Nr XXV/293/2017 z 22.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice
  • Uchwała Nr XXVII/339/2017 zmieniająca uchwalę Nr V/27/20I5 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice
  • Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne
  • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustalenia na rok 2016 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Obowiązujące stawki w roku 2018

Obowiązujące stawki w roku 2017

Obowiązujące stawki w roku 2016

Obowiązujące stawki w roku 2015

Obowiązujące stawki w roku 2014

Obowiązujące stawki w roku 2013

Obowiązujące stawki w roku 2012

Obowiązujące stawki w roku 2011