Urząd Gminy Michałowice
29709

UWAGA! NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI.

Opłaty i podatki

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – jako organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.70.341.2021/10 z dnia 01 lipca 2022 r., ogłoszoną w dniu 26.07.2022 r. na stronie internetowej www.wodypolskie.bip.pl, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Michałowice. 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 03.08.2022 r.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od 03.08.2022 r. do 03.08.2025 r.

Decyzja

 


Pozostałe obowiązujące opłaty

 

Urząd Gminy informuje, że wniosek Gminy złożony 12 marca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowice został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę znajduje się TUTAJ

Taryfa obowiązuje od 03 listopada 2018 r. do 03 listopada 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że 4 października 2018 r. Rada Gminy Michałówce podjęła uchwałę Nr XXXVI/453/2018  w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice, która znajduje się TUTAJ

 

  • Uchwała Nr XXV/293/2017 z 22.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice
  • Uchwała Nr XIV/179/2019 z 03.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.
  • Uchwała Nr XVIII/223/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice.

  • Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne
  • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustalenia na rok 2016 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

Obowiązujące stawki w roku 2022

Obowiązujące stawki w roku 2021

Obowiązujące stawki w roku 2020

Obowiązujące stawki w roku 2019

Obowiązujące stawki w roku 2018

Obowiązujące stawki w roku 2017

Obowiązujące stawki w roku 2016

Obowiązujące stawki w roku 2015

Obowiązujące stawki w roku 2014

Obowiązujące stawki w roku 2013

Obowiązujące stawki w roku 2012

Obowiązujące stawki w roku 2011