Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Statuty i Regulaminy

Uchwała Nr XVII/198/2016 25.10.2016 11:44

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XV/171/2016 24.06.2016 13:06

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 19/2016 22.01.2016 14:41

w sprawie określenia Regulaminu korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 231/2014 16.12.2015 13:19

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 226/2015 09.12.2015 13:41

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne, uczniom kończącym szkoły prowadzone przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 20/2015 12.02.2015 10:48

w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Nowa Wieś Gmina Michałowice Województwo Mazowieckie

czytaj więcej

Uchwała Nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r 10.10.2014 14:23

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie nr 30/2014 10.10.2014 14:23

zmieniające Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 228/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 66/2013 10.10.2014 14:23

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wynajmu lokali użytkowych i pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Gminy Michałowice w Regułach

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 221/2013 10.10.2014 14:23

zmieniające Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 83/2013 10.10.2014 14:23

zmieniające Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Michałowice"

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 114/2014 30.06.2014 14:42

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli prowadzonej przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w ramach nadzoru nad placówkami oświatowymi Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 58/ 2014 10.06.2014 13:44

w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie
Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVIII/337/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. 15.05.2014 11:26

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 3 4 5 »