Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
5652

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Michałowice

 1. rejestr kancelaryjny – dziennik korespondencyjny,
 2. rejestr przepisów gminnych,
 3. rejestr uchwał rady gminy,
 4. rejestr stanowisk rady gminy,
 5. rejestr interpelacji radnych,
 6. rejestr zarządzeń wójta gminy,
 7. rejestr stanowisk wójta,
 8. rejestr decyzji administracyjnych,
 9. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 11. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. rejestr umów i zleceń,
 13. rejestr skarg i wniosków,
 14. rejestr kontroli wewnętrznej,
 15. rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 16. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 17. ewidencja zbiorników bezodpływowych,
 18. ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,
 19. ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 20. rejestr upomnień dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 21. Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych ,
 22. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 23. wykaz budynków komunalnych i lokatorów,
 24. wykaz przepompowni ścieków,
 25. inwentaryzacja oświetlenia ulicznego,
 26. rejestr dostawców ścieków,
 27. rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 28. rejestr Instytucji i Kultury,
 29. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku,
 30. gminna Ewidencja Zabytków Gminy Michałowice - Zarządzenie Nr 218/2021,
 31. rejestr referencji.
Data publikacji: 09.10.2006
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2023 14:07
Wyświetleń: 5652
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski