Urząd Gminy Michałowice
21.07.2020 16:12

OBWIESZCZENIE

z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że

 

w dniach od 21 lipca do 5 sierpnia 2020 r.

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040

 

których celem będzie zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040

 

  1. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Michałowice.

 

  1. Konsultacje prowadzone są w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

  1. Projekt Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040 dostępny jest w Urzędzie Gminy Michałowice, Referat Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.

 

  1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Mruwczyńska – Referat Funduszy Zewnętrznych.

 

  1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany na stronie BIP Gminy Michałowice i na stronie internetowej Gminy Michałowice.  

 

Data publikacji: 21.07.2020 16:12
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2020 16:12
Wyświetleń: 6
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż