Urząd Gminy Michałowice
11.10.2016 11:01

OBWIESZCZENIE

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam, że 04 października 2016 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 746.2016 w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Sokołów na terenie gminy Michałowice na działkach o nr. ewid. 378/2, 379/1, 380, 381/1, 381/2, 382.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach (pok. 106), w dniach:

  • Poniedziałek               9:00 – 17:00
  • Wtorek-Piątek            8:00 – 16:00
Data publikacji: 11.10.2016 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2016 11:01
Wyświetleń: 146
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki