Urząd Gminy Michałowice
19.05.2022 18:06

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.136.2022.AS z 06.05.2022 r

obwieszczenie dot. wydania decyzji WA.ZUZ.5.4210.136.2022.AS z 06.05.2022 r. na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 326 oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Pęcice 2 poprzez projektowaną studnię na potrzeby socjalno-bytowe i przeciwpożarowe, obręb 0010 Pęcice, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, woj. Mazowieckie

Załączniki

Data publikacji: 19.05.2022 18:07
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2022 18:09
Wyświetleń: 3
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż