Urząd Gminy Michałowice
26.04.2022 14:47

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.197.2022.JS z 14.04.2022 r.

obwieszczenie dot. wydania decyzji WA.ZUZ.5.4210.197.2022.JS z 14.04.2022 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.11.2021 r. znak WA.ZUZ.5.4210.934.2021.AG udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego z ujęcia składającego się ze:

Studni nr 2 na dz. nr ew. 878, obręb Granica

Studni nr 4 na dz. nr ew. 834, obręb Granica

Studni nr 5 na dz. nr ew. 488/3, obręb Komorów-Wieś, gmina Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 26.04.2022 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2022 14:48
Wyświetleń: 3
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż