Urząd Gminy Michałowice
23.02.2022 18:22

OBWIESZCZENIE UA.6733.2.2021

postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej WN 110kV z elektroenergetycznymi słupami napowietrzno-kablowymi WN 110kV oraz kanalizacją światłowodową.

Na wniosek Pana Michała Olbrysia pełnomocnika firmy HE3 ENTERPRISES 1 Sp. z o. o. w dniu 18 lutego 2022 r. postanowieniem nr 3/2022 podjęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej WN 110kV z elektroenergetycznymi słupami napowietrzno-kablowymi WN 110kV oraz kanalizacją światłowodową na działkach nr ewid. 295/3 i 296/7 w obrębie geodezyjnym Sokołów na terenie Gminy Michałowice.

Załączniki

Data publikacji: 23.02.2022 18:22
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2022 18:22
Wyświetleń: 9
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski