Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.06.2023 10:37

OBWIESZCZENIE UA.6733.2.2023

Na wniosek złożony przez osoby prywatne w dniu 24 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiot postępowania: budowa sieci wodociągowej w działkach nr ewid. 289 i 290/2 położonych w obrębie geodezyjnym Michałowice-Wieś w gminie Michałowice.

Akta sprawy znajdują się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być zgłaszane do czasu wydania rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Data publikacji: 15.06.2023 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2023 10:37
Wyświetleń: 12
Autor: Jadwiga Brzyska
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk