Urząd Gminy Michałowice
15.02.2018 12:54

OBWIESZCZENIE UA.6733.6.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 14 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Pana Przemysława Pinuszewskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci eN kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej Mzb1 i sieci eN kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 378/3, 333/6 i 377 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Sąsiedzkiej, na terenie Gminy Michałowice.

 

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ww. zawiadomienia w Urzędzie Gminy Michałowice, Referat Planowania Przestrzennego (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1).

 

 

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 15.02.2018 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 12:54
Wyświetleń: 53
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki