Urząd Gminy Michałowice
30.09.2021 12:23

Obwieszczenie UA.6733.7.2021

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) na wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji reprezentowane przez osobę fizyczną w dniu 22 września 2021r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej DN100 w ulicy Ireny w działce nr ewid. 1109/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komorów Osiedle w gminie Michałowice w rejonie ulicy Sylwestra w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 30.09.2021 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2021 12:27
Wyświetleń: 61
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki