Urząd Gminy Michałowice
24.05.2022 17:05

Obwieszczenie WUA.6722.1.2022

W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2022 r.

Na podstawie uchwały Nr XLII/459/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. Granice sporządzanego planu miejscowego zostały wyznaczone na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały i dostępne są na stronie https://prawomiejscowe.michalowice.pl/api/file/GetZipxAttachment/4/1449/preview.

 

 

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2022 r. We wniosku, należy podać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy. Wskazane jest również podanie obszaru, którego wniosek dotyczy (np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości). Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki

Data publikacji: 24.05.2022 17:05
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2022 09:02
Wyświetleń: 66
Autor: Katarzyna Zantonowicz
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż