Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.05.2023 15:55

OGŁOSZENIE UA.6730.92.2021

informacja o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy

Informuje się o niemożności dotrzymania terminu załatwienia sprawy polegającej na ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części działek nr ewid. 295/1, 295/2, 295/3 i 426 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Ks. Michała Woźniaka w gminie Michałowice  określonego dyspozycją art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wymagający wnikliwej oceny merytorycznej. Przedłużenie terminu na rozpatrzenie wynika również z podjętych działań dotyczących procedury planistycznej na terenie Sokołowa i Suchego Lasu oraz licznych postulatów mieszkańców przeciwstawiających się budowie hal magazynowych na terenie Sokołowa, co przedkłada się na konieczność wnikliwego rozważenia interesu wszystkich stron postępowania. 

            Wobec powyższego, zgodnie z art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

 

Załączniki

Data publikacji: 31.05.2023 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2023 15:55
Wyświetleń: 34
Autor: Jadwiga Brzyska
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk