Urząd Gminy Michałowice
14.07.2020 16:31

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Załączniki

Data publikacji: 14.07.2020 16:34
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020 16:34
Wyświetleń: 14
Opublikował: Magdalena Mostowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Mostowska