Urząd Gminy Michałowice
15.05.2020 13:50

PROTOKÓŁ

Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Data publikacji: 15.05.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2020 13:50
Wyświetleń: 9
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki