Urząd Gminy Michałowice
15.03.2019 11:15

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wpłynęły 
w ustalonym terminie 3 koperty z ofertami:

  1. Oferta Nr 1 (zadanie II.1) – Sport na Oliku, jako część życia gminy – złożona przez SKF Anprel KP AMT Nowa Wieś. Wnioskowana kwota 35.000,00 zł.
  2. Oferta Nr 2 (zadanie II.1) –  Sport szansą na lepsze i zdrowsze życie – złożona przez Soccer Factory Sport Management Mateusz Szproch. Wnioskowana kwota 27.990,00 zł.
  3. Oferta Nr 3 (zadanie II.2) – Organizacja Europejskiego młodzieżowego turnieju ligowego– złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Wnioskowana kwota 60.000,00 zł.

Oferta nr 2 została odrzucona ze względów formalnych, nie została złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

 

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 14 lutego 2019 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie powierzenia i wsparcia zadania:

Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

II.1 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą z Gminy Michałowice na terenie Orlika 2012 w Sokołowie

Oferta Nr 1 (zadanie II.1) – Sport na Oliku, jako część życia gminy – złożona przez SKF Anprel KP AMT Nowa Wieś. Wnioskowana kwota 35.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

II.2 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Młodzieżowej Ligii Mistrzów EYBL

Oferta Nr 3 (zadanie II.2) – Organizacja Europejskiego młodzieżowego turnieju ligowego – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Wnioskowana kwota 60.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

 

 

Data publikacji: 15.03.2019 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2019 08:25
Wyświetleń: 286
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji