Urząd Gminy Michałowice
05.10.2021 13:59

UA.6733.4.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30 września 2021 r. została wydana decyzja nr 5/2021/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ø 40 PE, długości L=183,0 m, o ciśnieniu roboczym do 0,5 Mpa w celu zasilania czterech budynków biurowo-magazynowych na działkach nr ewid. 218/3 i 210/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Sokołowskiej w gminie Michałowice.

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Data publikacji: 05.10.2021 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021 13:59
Wyświetleń: 81
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki