Urząd Gminy Michałowice
05.03.2021 12:23

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice.
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 05 marca 2021 r.
  3. Termin zakończenia konsultacji: 06 kwietnia 2021 r.
  4.  Uwagi, propozycje i opinie  należy składać w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 35/2021 oraz ankiety internetowej dostępnej pod adresem  https://www.survio.com/survey/d/C2O3N3P9D1R8N2C9P
  5. Wypełniony kwestionariusz konsultacyjny należy  składać drogą mailową na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl
    sekretariat|michalowice.pl| |W terminie do 06 kwietnia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Michałowice. |
  6. Konsultacje z mieszkańcami prowadzone będą również w formie warsztatów. Informacja o dacie ich przeprowadzenia podana zostanie w terminie późniejszym.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka

Załączniki

Data publikacji: 05.03.2021 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2022 12:01
Wyświetleń: 186
Autor: Małgorzata Pycak
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog