Urząd Gminy Michałowice
25.03.2022 08:48

Wykaz nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach.

Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, na okres od dnia 25 marca 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r. został wywieszony 

wykaz nr 3/2022 nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach.

Data publikacji: 25.03.2022 08:48
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2022 08:48
Wyświetleń: 88
Autor: Beata Grzeniewska
Opublikował: Beata Grzeniewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzeniewska