Urząd Gminy Michałowice
13.10.2020 14:37

Wyniki konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Michałowice”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice nr 225/2020 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Michałowice” do Urzędu Gminy Michałowice nie wpłynęły żadne pisma z uwagami.

Załączniki

Data publikacji: 13.10.2020 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 14:37
Wyświetleń: 65
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż