Urząd Gminy Michałowice
16.06.2017 15:30

ZAWIADOMIENIE GK.6220.06.2017

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

INFORMUJĘ,

że przysługuje Państwu prawo zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3114W – ulica Regulska na odcinku od ulicy Bodycha do torów WKD
w Regułach.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 106.

            Niezajęcie stanowiska w podanym terminie będzie traktowane jako brak uwag
w sprawie.

 

 

Zawiadomienie otrzymują:

  1. Pan Adam Rączkowski, 
  2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,
  3. aa

 

 

Sprawę prowadzi:               Wojciech Grzeniewski

Referat:                                Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel.:                                       22 350 91 32

Załączniki

Data publikacji: 16.06.2017 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2017 15:42
Wyświetleń: 96
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż