Urząd Gminy Michałowice
23.05.2022 11:20

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.” Komisja powołana Zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2022 r. w składzie:
  1. Ewa Wierzgała – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice jako Przewodnicząca Komisji,
  2. Agnieszka Moskwa – podinspektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice,
  3. Renata Bontron – dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach,
  4. Agnieszka Czekalska – wicedyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach,

informuje, że  wyniku przeprowadzonej analizy formalnej i merytorycznej podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania publicznego opisanego powyżej, Żłobkowi Mała Panda Krystyna Kuźniewska, 05-806 Nowa Wieś, ul. Brzozowa 75C.

Dokumentacja konkursowa zostanie przekazana Wójtowi Gminy Michałowice.

 

 

 

 

 

z up. Wójta

Ewa Wierzgała

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Data publikacji: 23.05.2022 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2022 12:21
Wyświetleń: 16
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż