Urząd Gminy Michałowice
30.08.2022 10:30

Zebranie wiejskie sołectwa Komorów

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Komorów Wieś – sołtys sołectwa Komorów Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 6 września 2022 r. w świetlicy wiejskiej przy ul. Kaliszany 18
Pierwszy termin - godz. 18.00
Drugi termin - godz. 18.30

ZEBRANIE WIEJSKIE

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Komorów Wieś

 – sołtys sołectwa Komorów Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie 

 

dnia 6 września 2022 r. w świetlicy wiejskiej przy ul. Kaliszany 18 

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

 

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 02.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji    uchwał i wniosków z zebrania
  z dnia 02.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 02.09.2021 r. do dnia 05.09.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały     w    sprawie      uchwalenia     wniosku 
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 9. Sprawy wniesione.

     

            Sołtys

   /-/ 

       Artur Kostera

 

 

 

Protokół z zebrania z dnia 02.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2022 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2022 18:10
Wyświetleń: 25
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji