Urząd Gminy Michałowice
30.08.2022 10:39

Zebranie wiejskie sołectwa Pęcice Małe

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Pęcice Małe – sołtys sołectwa Pęcice Małe zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 9 września 2022 r. w świetlicy przy ul. Brzozowej 18
Pierwszy termin - godz. 18.00
Drugi termin - godz. 18.30

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Pęcice Małe

 – sołtys sołectwa Pęcice Małe zwołuje Zebranie Wiejskie

dnia 9 września 2022 r. w świetlicy przy ul. Brzozowej 18

 

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 10.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 10.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 11.09.2021 r. do dnia 09.09.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 9. Sprawy wniesione.

    

              Sołtys

                  /-/

        Zdzisław Krupa

 

 

Protokół z zebrania z dnia 10.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

 

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2022 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2022 18:10
Wyświetleń: 13
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji