Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.12.2023 12:43

OGŁOSZENIE UA.6730.21.2022

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zostało zakończone postępowanie dowodowe i zgromadzono dowody w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach w Sokołowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zostało zakończone postępowanie dowodowe i zgromadzono dowody w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną  na działkach nr ewid. 380/2, 381/4, 381/6 i 382/2 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów  przy ulicy Sąsiedzkiej w gminie Michałowice.

            Przysługuje Państwu prawo do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się
w kwestii zebranych dowodów w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej. Po upływie ww. terminu w sprawie zostanie wydana decyzja kończąca. 

Załączniki

Data publikacji: 12.12.2023 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2023 12:44
Wyświetleń: 38
Autor: Jadwiga Brzyska
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk