Urząd Gminy Michałowice
06.10.2015 11:19

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informuję, że 12 października 2015 roku (poniedziałek) w sali multimedialnej na parterze w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w następujących godzinach:

 

Komisje od Nr 1 do Nr 4 godzina 17.30

Komisje od Nr 4 do Nr 8 godzina 17.50

Komisje od Nr 9 do Nr 11 godzina 18.10

 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja:

1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;

2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

 

Udział w posiedzeniu Komisji jest obowiązkowy

Data publikacji: 06.10.2015 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2015 11:19
Wyświetleń: 54
Autor: Kazimierz Wojciechowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta