Urząd Gminy Michałowice
17.04.2015 12:48

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW – WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r.

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.

 

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Spis jest udostępniany w dniach 20 kwietnia 2015 r. – 4 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły,  przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, sala ogólna, parter, w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

Data publikacji: 17.04.2015 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 12:48
Wyświetleń: 99
Autor: Kazimierz Wojciechowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta