Urząd Gminy Michałowice
09.05.2014 14:50

InformacjaWójt Gminy Michałowice powiadamia, że jest udostępniony, do wglądu spis wyborców.

I N F O R M A C J A

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Michałowice powiadamia, że jest udostępniony, do wglądu spis wyborców. Na pisemny wniosek wyborca w Referacie Spraw Obywatelskich, który mieści się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (na parterze w sali ogólnej) w dniach pracy urzędu od dnia 7 maja 2014 r. (środa) do dnia 19 maja 2014 r. (poniedziałek), w godzinach, czwartek, piątek od 8:30  do 15:00 , poniedziałek od 9:30 do 16:30, uzyska informacje, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.
Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść do wójta reklamację (art. 37 Kodeksu wyborczego). 

Wójt
                                        ( - ) Krzysztof Grabka

Data publikacji: 09.05.2014 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 41
Autor: Zofia Brzezińska