Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2022 14:21

GOPS.SKO.110.8.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor /Inspektor/St. Inspektor ds. Kadrowo-organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  05-816 Michałowice do zatrudnienia na  w/w stanowisku

 

wybrana została Pani Halina Dziekońska zamieszkała w Komorowie

 

Uzasadnienie wyboru

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/ inspektora/st. inspektora ds. Kadrowo-organizacyjnych wpłynęła jedna oferta pracy. Spełniała ona wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja dokonała oceny kandydata pod względem wymagań kwalifikacyjnych, jak również pod względem predyspozycji osobowościowych. Średnia wyników z rozmowy kwalifikacyjnej i z testu wskazuje, że kandydatka spełnia oczekiwania i może być zatrudniona na stanowisku Inspektora ds. Kadrowo-Organizacyjnych.

Data publikacji: 08.09.2022 14:21
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 14:21
Wyświetleń: 27
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki