Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.12.2020 08:45

GOPS.SKO.2.2020 Zawiadomienie o wyborze

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje , że w odpowiedzi na prowadzone  postępowanie  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", podaje wyniki postępowania  o udzielenie zamówienia na przygotowanie i dostawę obiadów dwudaniowych pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt, przygotowanych na bazie własnych produktówz wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego (pomieszczeń kuchennych, sprzętu i urządzeń kuchennych) z dostawą na miejsce zamówienia (w pojemnikach gastronomicznych GN ze stali nierdzewnej i pojemnikach termoizolacyjnych GN spełniających wymogi HACCP) w terminie  od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Cześć I - obiady wraz z dowozem do miejsca zamieszkania klientów.

 

Część II - obiady wraz z dowozem  dla uczestników Dziennego Domu Senior +

 

W postępowaniu zostały złożone oferty :

  

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty na I część

 

 

  Lp

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

CENA OFERTY

1.

Studio Smaku Catering Marzena Kosiba ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno

103.320,00 zł brutto

 

2.

WESBAL BIS  Damian Pietrzak  Pruszków Al. Wojska Polskiego 20 a/30

90.720,00 zł brutto

 

Oferenci, którzy złożyli ofertę i liczba punktów.

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

Doświadczenie

Liczba punktów

1

Studio Smaku Catering Marzena Kosiba

Kosiba ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno

73,85

20

93,85

2

WESBAL BIS  Damian Pietrzak

Pruszków 05-800     Al. Wojska Polskiego 20 a/30

80

20

100

 

W Części I ofertę złożyły  firmy :

  • WESBAL Bis Damian Pietrzak-Oferta Nr 2  (kod pocztowy 05-800 Pruszków), ul. Wojska Polskiego 20 a /30 i 
  • Studio Smaku Catering Marzena Kosiba ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno –Oferta Nr 1 Oferty są zgodne z Warunkami Udziału. Łączna liczba punktów : w kryterium cena oraz w  kryterium doświadczenie wynosi 100 pkt.

 

W Części I najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WESBAL Bis Damian Pietrzak-

Oferta Nr 2 (kod pocztowy 05-800 Pruszków) ul. Wojska Polskiego 20 a /30   

Oferta jest zgodna z Warunkami Udziału.

Łączna liczba punktów w kryterium cena oraz w kryterium doświadczenie wynosi 100 pkt.        

  1.  Termin zawarcia umowy

Umowa będzie zawarta na okres od 04-stycznia 2021 roku  do 31 grudnia 2021 roku

 

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty na  II część

 

 

 

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

CENA OFERTY

1

Bistro Smak Catering Robert Niedziałek ul. Sycowska 3 ,         02-266 Warszawa

96.768 zł brutto

Oferta odrzucona

2

WESBAL BIS  Damian Pietrzak Al. Wojska Polskiego 20 a/30

83.160,00 zł brutto

3.

Studio Smaku Catering Marzena Kosiba ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno

124.740,00 zł brutto

 

Oferenci, którzy złożyli ofertę i liczba punktów.

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

Doświadczenie

Liczba punktów

1

Bistro Smak Catering Robert Niedziałek

ul. Sycowska 3    02-266 Warszawa

    OFERTA ODRZUCONA

2

WESBAL BIS  Damian Pietrzak

 Al. Wojska Polskiego 20 a/30

05-800 Pruszków

80

20

100

3

Studio Smaku Catering Marzena Kosiba ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno

ul. Warszawska 23/23 05-500 Piaseczno

53,33

20

73,33

 

W Części II najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WESBAL BIS Damian Pietrzak Al. Wojska Polskiego 20 a/30 ,  - Oferta Nr 2 ( kod pocztowy 05-800 Pruszków ).

Oferta jest zgodna z Warunkami Udziału.

Łączna liczba punktów w kryterium cena oraz w kryterium doświadczenie wynosi 100 pkt

       

Oferta Nr 1 Bistro Smak Catering Robert Niedziałek ul. Sycowska 3 02-266 Warszawa została odrzucone, ponieważ Wykonawca zobowiązany był załączyć  do oferty dziesięciodniowy jadłospis.

Pismem z dnia 14-12-2020 r  został wezwany do uzupełnienia braków w terminie do 17-12-2020 r. Brak jadłospisu spowodował odrzucenie oferty.

  1. Termin zawarcia umowy

 

Umowa będzie zawarta na okres od 04-stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021roku.

 

                                                                                  Iwona Radzimirska

                                                                                   Dyrektor Ośrodka

 

Data publikacji: 22.12.2020 08:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2020 08:45
Wyświetleń: 33
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki