Urząd Gminy Michałowice
08.05.2013 10:09

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze i samodzielne stanowska urzędnicze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE , W TYM NA KIEROWNICZE

I SAMODZIELNE STANOWSKA URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w

wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  05-816 Michałowice do zatrudnienia na stanowisku

radca prawny w wymiarze ½ etatu

wybrana została Pani Daniela Tomczak

zamieszkała Grzymek 96-321

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta na stanowisko radca prawny spełniła określone w ogłoszeniu wymagania. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy, jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych. Podczas wyboru oferty na radcę prawnego brano zatem pod uwagę  złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

                                                                                                             Kierownik

                                                                                                      Iwona Radzimirska

 

Reguły 07-05-2013

Data publikacji: 08.05.2013 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 803
Autor: Iwona Radzimirska