Urząd Gminy Michałowice
29.01.2019 12:42

SAiK.110.1.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  05-816 Michałowice do zatrudnienia na stanowisku

 

KIEROWNIKA SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

wybrana została Pani Edyta Żaczkiewicz zamieszkała w Granicy

 

Uzasadnienie wyboru

      Pani Edyta Żaczkiewicz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz ośmioletnie  doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem i zarządzaniem  w GOPS, podczas którego prawidłowo wykonywała powierzone zadania. Wykazała się pracowitością, sumiennością oraz dużym zaangażowaniem.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku  kierownika sekcji pomocy społecznej .

 

 

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                      Iwona Radzimirska

Data publikacji: 29.01.2019 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019 12:42
Wyświetleń: 159
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki